Vợ dâm cạn dâm thủy với gã mọi đen khiến chồng cháy túi, khách vô cùng ngạc nhiên nói: “Tại sao phu nhân lại quen thuộc với tấm thẻ này như vậy? Chỉ cần nhìn vào là có thể biết được danh tính của ông ta.” Mục Quế Anh ném lại những tấm thẻ sắt cho người khách, nghiêm nghị nói: “Những tấm thẻ này là do cha tôi làm khi tôi còn ở trong làng, Vợ xuất tinh không ngừng với gã bịp bợp khiến chồng cháy túi mục đích là để cử anh em trong làng đi phân biệt địa vị của họ. Làm sao tôi có thể không nhận ra họ.” ?”?”. Người khách nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng xuống ngựa, quỳ một chân xuống nói: “Con xin đảnh lễ lão thái