Tag: Xiao Xiao Jiang

Cô sinh viên Xiao Xiao Jiang bán thân cho giảng viên

Cô sinh viên Xiao Xiao Jiang bán thân cho giảng viên, viên của Liên minh Chiến tranh Nhân loại , Cô sinh viên xinh tươi bán mình cho sugar daddy và có thông tin cho rằng một nữ thần cấp thần đang mất tích ở đâu đó." "Ngoài hắn ra, hiện tại chúng ta cũng phải đề phòng Hồng Phi Cơ gây ra uy hiếp cho chúng ta. Hiện tại ước tính sức mạnh của hắn đã vượt quá mức chịu đựng bình thường của chúng ta. Đến lúc đó sẽ rất khó khăn nếu có các thiên hà khác tham gia..." “Tôi đồng ý, thay vì lãng phí sức chiến đấu khó tu luyện như vậy, không bằng dùng phương pháp này để chấm dứt quan hệ với hắn. Hiện tại hắn