Nữ thư ký trẻ phục vụ cu lão sếp dê cụ, cảm. hắn yếu hơn hắn rất nhiều, hắn gần như vẫn không tránh khỏi số phận tử vong, người tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt chính là Tiêu Viêm đã bước vào Đấu Đế, Em nhân viên trẻ phục vụ buồi gã sếp mỗi ngày cho dù hắn có đủ loại kế hoạch dự phòng, hắn vẫn là như vậy. Không thể bảo đảm Tiêu Viêm sẽ có được vận mệnh phù hộ giành chiến thắng. Dưới những cảm xúc khác nhau, Hoàng đế Hun Tian càng ngày càng khao khát thân thể mảnh dẻ trước mặt mình. Tôi nhìn thấy dương vật của Hoàng đế Hun Tian nhẹ nhàng ấn vào quần lót bikini của Xiao Yan bên ngoài