Nữ giám đốc động đực dan díu với đồng nghiệp, số bạn bè của tôi, dù họ có nghiêm túc đến thế nào ở trường học hay trước khi kết hôn, xã hội là một thùng nhuộm lớn, ngoài tôi ra, người đàn ông duy nhất tôi biết là không có ai. không đi bán dâm, về nước anh vẫn là người chồng tốt. Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Con người ngày nay không chỉ phát triển vượt bậc về thể chất mà còn cả tư duy nữa. Em họ tôi mới 20 tuổi, anh ấy và bạn bè thường xuyên đi bán dâm, Nữ trưởng phòng động đực vụng trộm với đồng nghiệp theo họ, việc bán dâm còn tốn kém hơn việc tìm bạn gái, quá tốn kém. Đây là sự thật.