Nhân viên phong lưu khiến sếp Alison Rey gạ địt, đến lần khác mất tiền.” trong nhiều giao dịch kinh doanh, tôi đã thua lỗ rất nhiều tiền, tôi muốn để các bạn đi mà mơ!” Lão K và những người khác cười ha hả. “Đồ khốn nạn, ngươi đã thất hứa, lần sau ta bắt được ngươi, ta sẽ đích thân đưa ngươi đến pháp trường!” Vương Băng chật vật nói. “Các ngươi muốn đưa ta đến pháp trường? Ha ha, hôm nay ta trước tiên cho các ngươi nếm thử pháp trường trước một chút. Các huynh đệ, Trợ lý phong lưu làm nữ giám đốc gạ địt đem thẻ tử thần đưa cho các nữ cảnh sát nhét vào!” Mấy người áo đen đưa ra lá bài