Nam đồng nghiệp chịch tung bím cô giáo Yamate Ria khi đi công tác, Diễn hoặc Quyền liên minh thủ lĩnh Tiêu Diễn.” “Tôi có thể hỏi gì?” Nhìn thấy Cố Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng, Thầy hiệu phó nện tung bướm cô giáo Yamate Ria khi ở cùng nhau Phong đại nhân không khỏi thận trọng hỏi. “Vì ngươi đến đây để tiếp chúng ta, ngươi nhất định là Tiêu Viêm cùng Tiêu Viêm người tin cậy, cho nên xin hãy nhớ đưa lá thư này cho bọn họ. Nhớ báo cho bọn hắn, một tháng nữa lăng mộ sẽ bí mật mở ra.” “Thiên Mộ?… Tiêu Huyền tổ tiên…” Tiêu Viêm vừa đọc lá thư Phong đại nhân đưa vừa tiêu hóa nội dung. Trước đây cô đã từng nghe Huâner kể