Mụ béo Luna Lark làm tình sung khiến bad boy hám tiền gẫy súng, nhất định sẽ bỏ qua.” Tôi nói: Được rồi được rồi, Dâm phụ béo Luna Lark địt sung khiến thanh niên hám tiền gẫy hàng con đã vào đại học trọng điểm quốc gia, cha con phục vụ con một lần là đúng rồi. Đứa trẻ nói: Đó không phải là một sự phục vụ, đó là một phần thưởng. Tôi gật đầu, đứa trẻ thì thầm: Bố ơi, rút ngón tay ra, nó khóc và muốn đi đại tiện. Tôi từ từ rút ngón tay ra, đứa trẻ dùng khăn ướt lau ngón tay cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó đã gần 5 giờ 30. Bầu trời có chút ánh sáng và con đường đã lờ mờ. Tôi bảo con thắt dây an toàn rồi ngả lưng ngủ.