Em trai địt chị dâu khi anh vắng nhà, ngựa không?” “Nếu đại ca nói, ta có thể làm được.” Hai người em nhỏ giọng nói. “Nếu ngươi không thể nói cho ta biết, ta sẽ không khách khí. Đến, trói nàng vào gốc cây cho ta.” Tôi gọi hai đứa em trai, trói Trương Hàn Nguyệt mặt đầy nước mắt vào gốc cây ven đường. Thật tiện khi có em trai giúp đỡ. “Này, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, Em chú hiếp chị dâu lúc anh vắng nhà không thể phản kháng thì phải tận hưởng. Bạn có hiểu không? Nếu bạn muốn tôi cảm thấy rằng bạn thành thật với tôi, tôi sẽ không trừng phạt Zhang Hanyue.” cằm và