Em nữ sinh hứng tình gạ chồng hàng xóm đớp sò, Tiểu Vũ, sao ngươi không ăn?” “Quy tắc của làng chúng tôi là phụ nữ có thể ăn sau khi đàn ông ăn xong.” Xu Yu kể lại toàn bộ câu chuyện. “Ha ha, ngươi còn chưa phải nữ nhân, Gái dâm động dục mơi chủ chủ trọ chén hàu ngươi còn là trẻ con, tới đây cùng nhau ăn đi!” “Ai nói chúng ta không phải nữ nhân! Chúng ta đã là nữ nhân bất mãn bĩu môi nói. “Bạn? Phụ nữ…haha!” Sau bữa tối, Li Yu lấy sách giáo khoa và bắt đầu chuẩn bị bài học, trong khi Xu Ling và Xu Yu đang làm bài tập mà Li Yu giao cho họ. Không biết vì sao, Lý Ngọc cảm thấy