Đụ cô vợ đại gia nổi máu dê ngay bên hồ bơi, mặc đồ siêu thị gật đầu nói: “Được rồi, Chén quý cô xinh đẹp đang hứng tình ngay bên hồ bơi tôi sẽ làm việc nửa tháng, nếu không phạm sai lầm nào thì tôi sẽ ở lại.” Người phụ nữ trẻ đang ôm tôi nói: Được rồi, chỉ cần em ở lại thì chuyện gì cũng được. Người phụ nữ trẻ mặc đồ siêu thị đưa tôi tới và nói: Chị ơi, em tiếp tục làm việc này, chị có thể đuổi em đi bất cứ lúc nào. Người phụ nữ trẻ ôm tôi cười nói: Tôi bằng lòng buông, nhưng đứa trẻ lại không chịu buông. Người phụ nữ trẻ mặc đồ siêu thị ôm tôi cười nói: Con ơi, dì có lỗi với con, dì sẽ