Cô học sinh Lulu Chu trước khi tốt nghiệp phải chén cặc thầy giáo, Yuriko khẽ mỉm cười, “Không có gì, đây hầu hết đều là tượng sáp. Những bộ quần áo này có thể tăng thêm cảm giác xấu hổ của phụ nữ. Chỉ cần chọn một trong những bộ quần áo này. Phụ nữ luôn phải mặc quần áo để thể hiện vẻ đẹp của mình. Hơn nữa, đàn ông cũng thích xem phụ nữ cởi đồ.” quần áo của họ, hoặc thích cởi quần áo phụ nữ.” “Nào, Cô học sinh Lulu Chu trước khi tốt nghiệp phải chén cặc giáo viên để tôi chỉ cho bạn xem. Tôi cũng sẽ giới thiệu đặc điểm của những bộ quần áo này. Quần áo khác nhau đòi hỏi khí chất khác nhau để phù hợp. Đây là quần áo dây thừng,