Chồng đi vắng vợ thằng bạn đóng gạch cùng tôi đến sáng, vậy rồi. Vị trí của mặt trăng đã thay đổi rồi sao?” ?” Tất cả mọi người, kể cả từng tấc da, đều nhỏ hơn âm vật. Ma Vương vốn còn nhạy cảm, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không chỉ mặt trăng, Chồng vắng nhà vợ thằng em xoạc nhau cùng tôi tới sáng mà cả mây, lá, thậm chí cả chim chóc đã bất động.”Đây, đây là? Chúa ơi!” Tam công chúa quỳ xuống đất và cầu nguyện cho tôi.”Quỷ vương bệ hạ, vì ngài, tối nay ta đã dừng thời gian của thế giới. Đây là một phương pháp trị liệu rất cao cấp.” Nói xong, tôi vỗ tay đánh thức mọi người. Đã đến lúc bắt đầu thủ dâm.