Chịch lén em người yêu còn trinh sau lưng nhạc phụ, còn có nhau.Đồi xanh vẫn vậy, nhưng cái đẹp là thứ khó giữ nhất.Có sự tái sinh trong bóng tối. Lần cuối cùng tôi quan hệ với dì Chu là trong rừng, Đụ lén người yêu còn trinh sau lưng bố vợ nơi chúng tôi quan hệ lần đầu tiên. Khi quan hệ tình dục lần đầu tiên, tôi mười bảy tuổi và dì Chu ba mươi lăm tuổi. Lần cuối cùng tôi quan hệ với dì Chu, tôi đã ba mươi lăm tuổi và dì Chu năm mươi ba tuổi. Dì Chu hơn tôi mười tám tuổi, mối tình duyên của tôi với dì Chu kéo dài mười tám năm.Đó là một ngày trước Tết Thanh Minh. Sau bữa tối, tôi chở bố