Bé nhân viên quán mát xa vắt cạn tinh dịch khách hàng, nghiêng người đỡ Tiết Băng đứng dậy, nhìn thật sâu Tiết Băng. Mặc dù Bệ hạ thường gọi Đường Tam là “thầy”, nhưng lại chưa bao giờ gọi hắn là “Thầy”. “Vào cung rồi hãy nói. Bệ hạ xin hãy đợi ở bên ngoài cung.” Mã Hồng Quân thở dài, mọi người ý thức được lần phục sinh này không đơn giản như tưởng tượng. Trong chính điện chỉ còn lại Sử Lai Khắc Thất Long, Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ, Đường Hạo vợ chồng, Cô kế toán hàng múp mút buồi con trai sếp cùng với ba mỹ nhân Võ Hồn Cung phía sau Mã Hồng Quân. “Ta không muốn giấu giếm quá nhiều về tên vị